บริการของเรา


 เราให้บริการทางกฎหมาย การดำเนินคดี ในคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย คดีภาษี รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การจัดทำร่างสัญญา        ให้ความเห็นทางกฎหมาย รวมทั้งรับทำคดีตราสารหนี้ต่าง ๆ ตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้ 

     

       ดำเนินคดีทั่วไป                 (แพ่ง, อาญา)

             เพิ่มเติม

 

คดีหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เพิ่มเติม

 

  รับเป็นตัวแทนไกล่เกลี่ย ข้อพิพาททางกฎหมาย      เพิ่มเติม

 

 ติดตามทวงถามหนี้และ      ดำเนินการบังคับคดี

เพิ่มเติม

คณะกรรมการผู้บริหาร


อัชนันต์ ขวัญดี

อัชนันต์ ขวัญดี

ประธานกรรมการ (CEO)

ณรงค์ เจริญชาตรี

ณรงค์ เจริญชาตรี

รองประธานกรรมการ

นาเคนทร์ สารมาศ

รพินทร์ ขุนหลัด

กรรมการผู้จัดการ

 

ทีมทนายความ


อภิรมย์ ช่วยแก้ว

อภิรมย์ ช่วยแก้ว

ทนายความ

วรวัฒน์ บุญฤทธิ์

วรวัฒน์ บุญฤทธิ์

ทนายความ

วิทัศน์ ชูตรัง

วิทัศน์ ชูตรัง

ทนายความ

รพินทร์ ขุนหลัด

นาเคนทร์ สารมาศ

ทนายความ

 

จิราพร ช่วยแก้ว

จิราพร ช่วยแก้ว

ทนายความ

วิรัตน์ หลักแก้ว

วิรัตน์ หลักแก้ว

ทนายความ

กรณิศ ทองฤทธิ์

กรณิศ ทองฤทธิ์

ทนายความ

ชิระพงษ์ คงเพ็ง

ชิระพงษ์ คงเพ็ง

ทนายความ

ประภัสสร จันทร์แก้ว

ประภัสสร จันทร์แก้ว

รองผู้จัดการ

ลีลาวดี บุญฤทธิ์

ลีลาวดี บุญฤทธิ์

บัญชี และการเงิน


พงษ์พันธ์  ลัดดาวงศ์

ทนายความ

 

ปัณณทัต ยานะเรือง

ทนายความ

ส่วนหนึ่งของลูกค้าเรา


                            

 พายุพัดต้นไม้ล้มทับรถเสียหาย ใครรับผิดชอบ


เงินบริจาค" ถ้าคนรับตาย ใครมีสิทธิ์ได้เงิน


เลี้ยงลูกเทพอย่างไรไม่ให้ละเมิดสิทธิผู้อื่น

 พ.ร.บ.ประกันภัยใช้สิทธิอย่างไร เมื่อประสบอุบัติเหตุ

 เจอด่านแต่ไม่ยอมเป่า มีสิทธิ์หรือไม่

Visitors: 54,101