คดีหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 

  • รับปรึกษาปัญหาคดีด้านธุรกิจหลักทรัพย์ รวมถึงการฟ้องร้องดำเนินคดีด้านหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุนในตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้(BOND) ทั้งในนามผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
  • คดีตั๋วแลกเงิน(BILL OF EXCHANGE) ที่เป็นหลักทรัพย์, คดีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Margin) ของบริษัทหลักทรัพย์, คดีฟ้องร้องผิดสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น
  • รับปรึกษากฎหมายในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้สำหรับผู้ออกตราสารหนี้ (ISSUER)
Visitors: 52,465