ลีลาวดี บุญฤทธิ์

 ลีลาวดี บุญฤทธิ์

ตำแหน่ง บัญชี และการเงิน

ประวัติการทำงาน
> ปัจจุบัน ธุรการ บริษัท เป็นไท ลีเกิ้ล จำกัด
> พนักงานฝ่ายบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

คุณวุฒิการศึกษา/อบรม
> นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง


Visitors: 52,468