วิรัตน์ หลักแก้ว
วิรัตน์  หลักแก้ว
ทนายความ

ประวัติการทำงาน
> ปัจจุบัน รับดำเนินคดีให้กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
> ปัจจุบัน รับดำเนินคดีให้กับ บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
> ปัจจุบัน รับดำเนินคดีให้กับคดีเช่าซื้อ บริษัท เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
> ปัจจุบัน ทนายความ บริษัท เป็นไท ลิเกิ้ล จำกัด
> ปัจจุบัน รับดำเนินคดีให้กับ บริษัท ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

คุณวุฒิการศึกษา/อบรม

> นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง


Visitors: 52,468