รพินทร์ ขุนหลัด
รพินทร์ ขุนหลัด
กรรมการผู้จัดการ

 

ประวัติการทำงาน
> ปัจจุบัน รับดำเนินคดีให้กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
> ปัจจุบัน รับดำเนินคดีให้กับ บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
> ปัจจุบัน ทนายความอาวุโส และหัวหน้าฝ่ายสืบทรัพย์บังคับคดี บริษัท เป็นไท ลีเกิ้ล จำกัด
> ปัจจุบัน รับดำเนินคดีให้กับ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
> ปัจจุบัน รับดำเนินคดีให้กับ บริษัท ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
> ทนายความ สำนักงานกฎหมายจิตรสาคร

 

คุณวุฒิการศึกษา/อบรม
> เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 64
> นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Visitors: 52,468