วิทัศน์ ชูตรัง
วิทัศน์ ชูตรัง
ทนายความอาวุโส และหัวหน้าฝ่ายคดีปกครอง

ประวัติการทำงาน
> ปัจจุบัน อนุกรรมการ สำนักฝึกอบรมทนายความ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
> ปัจจุบัน ทนายความอาวุโส และหัวหน้าฝ่ายคดีแรงงาน บริษัท เป็นไท ลีเกิ้ล จำกัด
> ทนายความอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา/อบรม
> นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

Visitors: 52,471