วรวัฒน์ บุญฤทธิ์
วรวัฒน์ บุญฤทธิ์
ทนายความอาวุโส และหัวหน้าฝ่ายคดีแรงงาน

ประวัติการทำงาน
> ปัจจุบัน รับดำเนินคดีให้กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
> ปัจจุบัน รับดำเนินคดีให้กับ บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
> ปัจจุบัน รับดำเนินคดีให้กับคดีเช่าซื้อ บริษัท เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
> ปัจจุบัน ทนายความอาวุโส และหัวหน้าฝ่ายคดีแรงงาน บริษัท เป็นไท ลีเกิ้ล จำกัด
> ปัจจุบัน รับดำเนินคดีให้กับ บริษัท ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
> ปัจจุบัน รับดำเนินคดีให้กับ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
> ทนายความ สำนักงานกฎหมายจิตรสาครทนายความ

คุณวุฒิการศึกษา/อบรม
> นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Visitors: 52,465