งานคดีแพ่ง คดีอาญา คดีทั่วไป

 

  • รับดำเนินคดีทั่วราชอาณาจักร ไม่ว่าจะเป็นคดีอาญา คดีแพ่ง ตลอดถึงกฎหมายพิเศษ กฎหมายทรัพทย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ (เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร) กฎหมายล้มละลาย กฎหมายปกครอง กฎหมายครองครัว หรืออื่นๆ
  • ให้บริการปรึกษาอรรถคดีต่างๆ
  • ให้บริการงานเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาทุกประเภท รวมทั้งสัญญาภาครัฐ และสัมปทานต่างๆ ด้านภาษีอากร ด้านกฎหมายแรงงาน ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ด้านล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการ


Visitors: 41,802