อภิรมย์ ช่วยแก้ว


อภิรมย์ ช่วยแก้ว
ทนายความอาวุโส และหัวหน้าฝ่ายดีแพ่ง

ประวัติการทำงาน
> ปัจจุบัน รับดำเนินคดีให้กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
> ปัจจุบัน รับดำเนินคดีให้กับ บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
> ปัจจุบัน รับดำเนินคดีเช่าซื้อ บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
> ปัจจุบัน ทนายความ และหัวหน้าฝ่ายคดีแพ่ง บริษัท เป็นไท ลีเกิ้ล จำกัด
> ปัจจุบัน รับดำเนินคดีให้กับ บริษัท ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
> ปัจจุบัน รับดำเนินคดีให้กับ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
> รับงานดำเนินคดีเช่าซื้อ บริษัท ตั้งใจกลการ จำกัด
> ทนายความอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา/อบรม
> เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 66
> นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Visitors: 52,470