ณรงค์ เจริญชาตรี

ณรงค์ เจริญชาตรี

ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ 

ประวัติการทำงาน

  • ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท เป็นไท ลีเกิ้ล จำกัด
  • ปัจจุบัน รับดำเนินคดีให้กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • ปัจจุบัน รับดำเนินคดีให้กับ บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • ปัจจุบัน อนุกรรมการสำนักฝึกอบรมทนายความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
  • ทนายความอิสระ
  • รับดำเนินคดีให้กับ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
  • ทนายความบริษัท สยามบัณฑิตทนายความ จำกัด

 

คุณวุฒิการศึกษา/อบรม

  • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

Visitors: 52,470