นาเคนทร์ สารมาศ

นาเคนทร์ สารมาศ

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

 

ประวัติการทำงาน

  • ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เป็นไท ลีเกิ้ล จำกัด
  • ปัจจุบัน รับดำเนินคดีให้กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • ปัจจุบัน รับดำเนินคดีให้กับ บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • ปัจจุบัน ทนายความ บริษัท เป็นไท ลิเกิ้ล จำกัด
  • ปัจจุบัน รับดำเนินคดีให้กับ บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
  • ปัจจุบัน รับดำเนินคดีให้กับ บริษัท ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • ปัจจุบัน รับดำเนินคดีเช่าซื้อ บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
  • กรรมการ สภาทนายความจังหวัดมีนบุรี
  • ทนายความ บริษัท นิตินวกิจ จำกัด

 

คุณวุฒิการศึกษา/อบรม

  • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Visitors: 52,471